Zespół d/s kontroli:

Rafał Ciszewski- Przewodniczący

1.Monika Dziedzicka

2.Krzysztof Twardziak

3.Paweł Tymiński