Okręgowy Sąd Łowiecki:
  • Prezes – Andrzej Luchciński
  • Zastępca Prezesa – Łukasz Kubeł
  • Zastępca Prezesa – Marta Bajorek
  • Sędzia – Grzegorz Kochanowicz
  • Sędzia – Janusz Szczepanek
  • Sędzia – Paweł Suski