Zespół d/s kontroli:

Przewodniczący – Rafał Ciszewski

1.Monika Dziedzicka

2.Paweł Tymiński

3.Arkadiusz Gawek

Arkadiusz Pyśk