Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
1. Adam Domian  – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2. Marcin Krukowski  – Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
3. Krzysztof Olkowski  – Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego