Okręgowy Sąd Łowiecki:
 
1. Michał Pieńkowski  – Prezes
2. Andrzej Luchciński  – Zastępca
3. Łukasz Kubeł  – Zastępca
4. Marta Bajorek
5. Grzegorz Kochanowicz
6. Janusz Szczepanek