I Mazowiecki Konkurs Kuchni Myśliwskiej i Łowieckiej im. dra Grzegorza Russaka

 W dniu 18 września 2022r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce wspólnie z okręgiem ciechanowskim, olsztyńskim, Kołem Łowieckim ,, Czajka’’ w Pułtusku oraz Stowarzyszeniem ,, Wspólnota Polska’’ pod patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wziął udział w  I Mazowieckim Konkursie Kuchni Myśliwskiej i Łowieckiej im. dr. Grzegorza Rusaka.   Konkurs przyciągnął tłumy, można […]