DZIERŻAWA OBWODÓW

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce działając na podstawie § 3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców powołał w dniu 26 lutego 2021r uchwałą nr 5/2021 komisję ds. oceny wnioskodawców i wniosków o dzierżawy obwodów łowieckich w składzie:
 
1. Paweł Jenoch
2. Kazimierz Ducki
3. Robert Szczęsny
 
W pracach komisji, na prawach jej członka, może uczestniczyć po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez wydzierżawiającego oraz właściwą izbę rolniczą.