Myśliwska paczka

REGULAMIN AKCJI „MYŚLIWSKA PACZKA” § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji jest Polski Związek Łowiecki. 2. Inicjatywa ma charakter dobrowolny, a jej głównym celem jest wsparcie socjalne placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz indywidualnych beneficjentów na terenie Polski, zwanych dalej Obdarowanymi. 3. Udział w akcji jest nieodpłatny, nie wiąże się też z żadną gratyfikacją finansową ani rzeczową dla […]