Komunikat

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Ostrołęce

Ul. Brzozowa 7 Stepna Michałki, 07-415 Olszewo Borki , e-mail: zo.ostroleka@pzlow.pl

Konto bankowe: BGŻ O/Ostrołęka 84 2030 0045 1110 0000 0083 3860

KOMUNIKAT

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Ostrołęka z/s Stepna Michałki informuje o wysokości składki członkowskiej do Zrzeszenia na rok 2012.

– składka pełna 403,00  (360.0 składka +43,00 ubezpieczenie)

– składka ulgowa 50%   223,00  ( 180,00 składka + 43,00 ubezpieczenie)

Przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia.

-składka ulgowa 25%  133,00 (90,00 składka + 43,00 ubezpieczenie)

Przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki członkowskie do Zrzeszenia wpłacamy na konto w/w Zarządu Okręgowego PZŁ Ostrołęka z/s Stepna Michałki do 30 grudnia 2020r.