LEGITYMACJE

Informacja dla myśliwych okręgu ostrołęckiego:

Proszę pilne odebrać nowe legitymacje PZŁ lub złożyć kartę – Aktualizacja danych osobowych myśliwego oraz dołączyć zdjęcie.