WYMIANA LEGITYMACJI

Przypominamy, że w dniu 31.12.2019 r. tracą ważność dotychczasowe książkowe legitymacje PZŁ.

W związku z powyższym osoby, które nie dokonały wymiany legitymacji proszone są o złożenie w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ Ostrołęka lub dostarczenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

  • wypełnionego formularza danych osobowych,
  • aktualnego zdjęcia formatu dowodu osobistego/paszportu.

UWAGA: PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ DO SIEDZIBY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PO ODBIÓR NOWYCH LEGITYMACJI – OSOBY KTÓRE ZŁOŻYŁY WYMAGANE DOKUMENTY

Dokument do pobrania i wypełnienia: Kliknij Tutaj.