15 lipca 2019 r. odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Ostrołęce

Zjazd powołał zespół kontrolno nadzorczy w składzie:

 • Wojciech Moskalik
 • Maciej Kaczyński
 • Paweł Tymiński
 • Marek Jarzębski
 • Janusz Szczepanek

Powołano również okręgową kapitułę odznaczeń w składzie:

 • Adam Domian
 • Marek Jarzębski
 • Henryk Białczak
 • Henryk Soliwoda
 • Janusz Zięba
 • Tadeusz Orłowski
 • Wojciech Moskalik

XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Ostrołęce ustanowił składkę członkowską od osób prawnych z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego w wysokościach uwzględniających kategorię obwodów łowieckich.