WYCENA MEDALOWA

13-14 CZERWIEC w Zarządzie Okręgowym PZŁ Ostrołęka z siedzibą w Stepna Michałki.