PROGRAM SZKOLENIA

Program Szkolenia Dla Kandydatów Na Selekcjonerów Zwierzyny Płowej Strzelnica Myśliwska – Stepna Michałki – Budynek Szkoleniowy. Załącznik w artykule.