X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce

7 września 2018r. w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.
W wyniku wyborów dokonanych na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Ostrołęce na Krajowy Zjazd Delegatów wyłoniono:

1. DUCKI KAZIMIERZ – 52 za, 1 przeciw, 2 nieważne

2. JENOCH PAWEŁ – 50 za , 2 przeciw, 1 wstrzymujący, 2 nieważne

3. GOŁĘBIEWICZ MARCIN – 52 za , 1 przeciw, 2 nieważne

4. NIZIŃSKI ARTUR – 51 za, 1 przeciw, 3 nieważne

W głosowaniu na członka Naczelnej Rady Łowieckiej

1. DUCKI KAZIMIERZ – 34 za, 1 wstrzymujący,

2. NIZIŃSKI ARTUR – 16 za, 4 nieważne

Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został Kazimierz Ducki.

W głosowaniu na Zastępcę Członka Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano:

ARTURA NIZIŃSKIEGO – 48 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący