POWOŁANIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W OSTROŁĘCE

W dniu 15.05.2018 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego powołano członków Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce.

Aktualny skład Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce:

1. Paweł Jenoch – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce.

2. Henryk Białczak – członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce

3. Kazimierz Ducki – członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce

4 Zdzisław Niziński – członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce