Kurs dla kandydatów

10 marca 2018r rozpoczyna się kurs dla kandydatów do PZŁ, zapisy w dniu rozpoczęcia o godzinie 9.00 na strzelnicy myśliwskiej w m. Stepna Michałki.