KURS DLA SELEKCJONERÓW

Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce informuję o szkoleniu dla kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej. Pozostałe szczegóły szkolenia i organizacji w tym odpłatności zostaną omówione w pierwszym dniu szkolenia tj.26.05.2018r. o godz. 9.00. Wykłady odbywać się będą w weekendy na strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Stepna Michałki.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów

Rejestracja kół łowieckich jako podmiotów prowadzących produkcję podstawową w powiatowych inspektoratach weterynaryjnych właściwych ze względu na miejsce siedziby koła. Wzór wniosku do pobrania: wniosek o rejestrację koła łowieckiego w powiatowym inspektoracie weterynaryjnym zgodnym z siedzibą koła łowieckiego