6 stycznia 2018, Kamianka – Myśliwi – Strażacy – Społeczeństwo = Orszak Trzech Króli

Jest taki dzień w kalendarzu chrześcijanina, symbolizujący oddanie czci Bogu Wcielonemu, uznanie Boskości w nowonarodzonym Dzieciątku, potocznie zwany Świętem Trzech Króli.

Jest takie miejsce na leśnej polanie, na wzgórzu w nadnarwiańskiej wsi Kamianka, z malutkim kościółkiem od zarania swych dziejów otoczonym legendą.


Dwa pozornie niemające wspólnego mianownika elementy postanowiliśmy połączyć w jedną całość, aby w efekcie otrzymać: chwile pełne wzruszeń, uniesień religijnych, wspólnej pracy różnych środowisk dla wspólnego celu. Pięćdziesiąt lat obecności w lokalnym społeczeństwie naszego koła łowieckiego Kormoran, zbudowane przez ten okres formalne i nieformalne więzi, koneksje, postanowiliśmy poddać próbie wychodząc do miejscowego społeczeństwa z propozycją przeprowadzenia lokalnego Orszaku Trzech Króli. Orszaku w swym zamiarze odmiennego od innych, w którym to miejscowe społeczeństwo, uosabiane w trzech współżyjących i współpracujących ze sobą grupach społecznych: mieszkańców wsi Kamianka, OSP – z naszego regionu i nas – myśliwych i leśników, odnowi hołd sprzed ponad dwóch tysięcy lat oddany nowonarodzonemu Chrystusowi. Przedsięwzięcie okazało się dobrym pomysłem, a jego rozmiary przerosły nasze oczekiwania. W uroczystości wzięło udział 8 drużyn OSP, które wystawiły siedem pocztów sztandarowych; poczet ORŁ w Ostrołęce, sześć pocztów kół myśliwskich oraz tłumnie przybyli mieszkańcy wsi Kamianka i okolicznych miejscowości. Frekwencja osiągnęła rozmiary, o jakich nie śmieliśmy marzyć, kościółek pękał w szwach, a i tak pomieścił niewielki procent z ponad 500 chętnych do wzięcia udziału w uroczystości. Niecodzienna oprawa uroczystości zaczęła się od mszy św. celebrowanej przez trzech księży z asystą czternastu sztandarów i oprawą muzyczną wykonaną przez młodzieżową orkiestrę „DARMANISTA” z Brańszczyka, następnie odbył się przemarsz orszaku, również po terenach leśnych, śpiewającego kolędy urozmaicone jasełkami wystawianymi przez dzieci z okolicznych szkół. Dodatkowy klimat stworzyły pochodnie oświetlające orszak po zmroku. Całość uroczystości zwieńczyła biesiada przy ognisku w nadnarwiańskim plenerze kościółka św. Anny. Trwająca kilka godzin, pomimo zimowej pory, zabawa przy muzyce na żywo jest namacalnym dowodem na przenikanie się radości życia doczesnego z wartościami religijnymi i duchowymi.

Krzysztof Olejniczak
prezes kł Kormoran