Składki na rok 2018

POLSKI  ZWIĄZEK  ŁOWIECKI

Zarząd  Okręgowy  w  Ostrołęce

z siedzibą

07-415 Olszewo Borki , ul. Brzozowa 7  Stepna Michałki  tel. 502-358-039;

 e – mail zo.ostroleka@pzlow.pl

KONTO  84 2030 0045 1110 0000 0083 3860

————————————————————————————————

                                                                                           

 

 

INFORMACJA

 

 

   Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce  informuje , że zgodnie z uchwałą nr  35/2017 z dnia 05.09.2017  Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki członkowskiej na rok 2018 pozostaje bez zmian i  wynosi ;

 

– składka normalna 357,00     ( 320,00 + ubezpieczenie 37,00 )

 

– składka ulgowa     197,00    ( 160,00 + ubezpieczenie 37,00 )

 

 

Składki członkowskie  proszę przekazać na wyżej podane konto

 

Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 28.12.2017 r.