22 lipca b.r. w Brańszczyku odbyły się uroczystości związane z obchodami 70-lecia Koła Łowieckiego Nr 2 „DZIK” z Wyszkowa z siedzibą w Brańszczyku.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Brańszczyku przy oprawie muzyki myśliwskiej, koncelebrowana przez proboszcza ks. kanonika Pawła Stacheckiego, który otrzymał z rąk myśliwych haftowany ręcznie ornat z wizerunkiem Św. Huberta przeznaczony na uroczystości związane z łowiectwem. Sprawowali ja również zaproszeni księża z okolicznych parafii: Ks. Tomasz Tymiński, Ks. Marcin Kaczyński oraz ks. Łukasz Mikołajczyk Dyrektor Centrum Ojca Orione w Brańszczyku. Proboszcz parafii w kazaniu podkreślił rolę myśliwych, którzy nie tylko polują lecz nieustannie zajmują się też gospodarką leśną. Wspomniał o Bogu, który tworząc świat powierzył go opiece ludzi, aby dbali o niego i rozsądnie nim zarządzali. Wskazał zawarte w kodeksie myśliwskim aspekty moralne nakazujące niematerialne podejście w dziedzinie łowiectwa. Dziękował również za 70 lat Koła Łowieckiego „DZIK” i jego profesjonalne podejście do pracy, zaś myśliwym za poświęcony czas i pasję, którzy czynią wszystko, aby świat był lepszy, piękniejszy i abyśmy mogli realizować zadania postawione nam przez Boga.

 

 

Po Mszy św. członkowie Koła Łowieckiego ze sztandarem wraz z zaproszonymi gośćmi prowadzeni przez orkiestrę Darmanista przemaszerowali do skansenu gdzie kontynuowano obchody łowieckich uroczystości. Organizacją tej wyjątkowej imprezy plenerowej zajęli się przedstawiciele Zarządu Koła: prezes pan Marek Kowalski, łowczy pan Mirosław Jechna, pani Wioletta Kwiatkowska oraz Wójt Gminy Brańszczyk wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku. Wśród gości byli między innymi: radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński, wicestarosta powiatu Adam Mróz, wójt gminy Mieczysław Pękul, zastępca wójta Andrzej Łapiński, nadleśniczy Wojciech Kwiatkowski, prezesi i przedstawiciele zarządów sąsiednich kół łowieckich wraz ze sztandarami: „Lis” z Wyszkowa, „Trop” z Tłuszcza, „Bór” z Długosiodła oraz reprezentanci instytucji zajmujących się łowiectwem i leśnictwem.

 

Za wieloletnią działalność, kultywowanie pięknej tradycji łowiectwa i szeroko zakrojoną działalność społeczną na rzecz parafii, gminy, szkół i innych instytucji na wniosek wójta gminy marszałek województwa mazowieckiego przyznał Kołu Łowieckiemu „DZIK” Medal Pamiątkowy Pro Masovia. Wręczył go radny sejmiku województwa mazowieckiego pan Marian Krupiński, który oznajmił:

 

 

„Łowiectwo polskie ze swoja długą, bogatą historią jest ważnym dziedzictwem w naszej kulturze. Przez 90 lat PZŁ kultywuje tradycje łowieckie; to wy myśliwi z Koła Łowieckiego „DZIK” propagujecie etykę i kulturę myśliwską, dbacie o równowagę fauny leśnej oraz o zwiększanie ilości zwierzyny w okolicznych lasach. Prowadzicie prawidłowa gospodarkę łowiecką. Za wszystko co robicie dla dobra ochrony przyrody i środowiska, przez to również dla gminy chciałbym w imieniu marszałka województwa podziękować i pogratulować tego, wyjątkowego jubileuszu, życząc kolejnych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.”

 

 

Na ręce prezesa koła Marka Kowalskiego oraz łowczego Mirosława Jechny wyróżnienia w postaci medali „Za zasługi dla powiatu wyszkowskiego” złożyli: wicestarosta powiatu Adam Mróz oraz naczelnik wydziału środowiska Zdzisław Mikołajczyk aby docenić: „aktywne inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz wzorowe prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie obwodu”. Szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę od władz koła otrzymał wójt gminy Mieczysław Pękul. Dziękując oznajmił: „Współpraca długa, a my jeszcze tacy młodzi, jeszcze dużo przed nami. Ponadto dodał: z okazji tak pięknego jubileuszu Koła Łowieckiego Nr 2 „DZIK” składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za waszą 70-letnią działalność na terenie gminy Brańszczyk. Wasza działalność łowiecka, oparta na wieloletnim doświadczeniu jest przykładem aktywności wynikającej z pasji, tradycji i szacunku dla ojczystej przyrody. Dzisiejszy, wysoki poziom gospodarki łowieckiej na terenie gminy to efekt działań wielu pokoleń myśliwskich, to także wasza zasługa. Łowiectwo to pasja, która łączy grupę ludzi, to umiłowanie przyrody, to koleżeństwo, współpraca, działanie dla dobra wspólnego – jesteście przykładem takich, pięknych zachowań. Gospodarka łowiecka i gospodarka leśna stanowią o kształcie dobra narodowego jakim są polskie lasy i zamieszkująca je zwierzyna… Życzę Wam, aby działalność Koła „DZIK” nadal przebiegała w atmosferze przyjaźni, wzajemnego szacunku i życzliwości. Życzę kolejnych lat wypełnionych sukcesami, ciągłego poszerzania szeregu sympatyków łowiectwa i entuzjazmu dla podejmowanych działań. Pragnę wszystkim tu zebranym myśliwym i ich rodzinom oraz sympatykom łowiectwa złożyć życzenia staropolskim Darz Bór.”