Siedemdziesięciolecie Koła Łowieckiego „Bekas” w Warszawie

W sercu Puszczy Białej będącej niegdyś własnością i miejscem łowów książąt mazowieckich, następnie biskupów płockich, a podczas II wojny światowej terenem zaciętych walk oddziałów AK z Niemcami, odbyły się uroczystości jubileuszowe KŁ „Bekas”. Wśród gości znaleźli się: Marian Krupiński – radny Semiku Mazowieckiego, Zbigniew Kamiński – starosta ostrowski, Marek Kamiński – członek zarządu, Krzysztof Szymański – komendant miejski Policji w Ostrołęce, Wojciech Kwiatkowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków, i Edward Kłos – prezes ORŁ w Ostrołęce. Po mszy św. odprawionej ks. Krzysztofa Knajpa, Krzysztof Mielnikiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej z Markiem Matyskiem – członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Warszawie, udekorowali sztandar „Bekasa” Złomem. Wyrazem uznania dla koła były listy gratulacyjne , m.in. od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i łowczego okręgowego Pawła Jenocha. Kapituła odznaczeń łowieckich w Warszawie nadała srebrne medale Zasługi Łowieckiej Kolegom: Tadeuszowi Staniaszek, Jerzemu Szczygieł i Jerzemu  Antosiewiczowi. Okręgowa Rada łowiecka w Ostrołęce nadała medale :Za zasługi dla Łowiectwa Okręgu Ostrołęckiego kolegom: Krzysztofowi Twardziak, Stanisławowi Kowalczykowi, Zbigniewowi Staniaszek i Jarosławowi  Orłowskiemu. Koło liczy 39 myśliwych i gospodaruje w dwóch obwodach o łącznej powierzchni około 10 tys. ha. Plan łowiecki : 50 jeleni ( 15 byków), 60 saren (25 rogaczy) i 70 dzików. Zarząd: Krzysztof Twardziak – prezes, Tadeusz Staniaszek – łowczy, Bartłomiej Pieczychlebek – skarbnik, Stanisław Kowalczyk – sekretarz.