Kurs kandydatów na Selekcjonerów

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
Zarząd Okręgowy w Ostrołęce
ul. Kilińskiego 45 , 07-410 Ostrołęka tel./fax 29 764 45 74 , e-mail: zo.ostroleka@pzlow.pl
konto bankowe: BGŻ O/Ostrołęka 84 2030 0045 1110 0000 0083 3860 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce informuję, iż dnia 23 września 2017r. rozpocznie się kurs dla Kandydatów na Selekcjonerów.

W celu zapisania się na kurs należy dokonać przelewu na konto  : 84 2030 0045 1110 0000 0083 3860 , kotę 850,00 zł z dopiskiem za kurs na selekcjonera.

W załączniku program szkolenia.

 

Kurs na Selekcjonera