50-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „KORMORAN” WRAZ Z NADANIEM SZTANDARU KOŁA

50-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „KORMORAN” WRAZ Z NADANIEM SZTANDARU KOŁA

W dn.3.06.2017r. w miejscowości Jawory Podmaście w Kormoranówce odbyły się obchody jubileuszowe 50-lecia Koła Łowieckiego Kormoran wraz z uroczystym nadaniem Sztandaru Koła.
Uroczystości nadania sztandaru poprzedzone zostały polową mszą św. Odprawianą przez kol. myśliwego Krzysztofa Knajp. Po mszy św. Prezes Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej przyjął odnowienie ślubowania członków Koła Łowieckiego Kormoran. Następnie Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce wraz z Prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej dokonali uroczystego wręczenia odznaczeń łowieckich. Całą uroczystość uświetniła myśliwska muzyka w wykonaniu Zespołu Sygnalistów z Lidzbarka Welskiego. Po części oficjalnej gospodarze uroczystości zaprosili przybyłych gości wraz z rodzinami na biesiadę myśliwską.