Majowe warsztaty dla psów myśliwskich

Tym razem nasze warsztatowe spotkanie dla psów myśliwskich i ich przewodników, zorganizowane przez Komisję Kynologiczną działającą przy Ostrołęckiej Okręgowej Radzie Łowieckiej, odbyło się 30 maja 2017 roku na terenie obwodów łowieckich nr 11 i 17 dzierżawionych przez koło łowieckie Echo w Wielbarku (leśnictwo Chorzele, Nadleśnictwo Parciaki). 

 

Podczas spotkania, zgodnie z wcześniej zaplanowanym programem, pracowaliśmy nad apelem – czyli posłuszeństwem psa, odłożeniem – czyli pozostawaniem psa na wcześniej wskazanym miejscu aż do powrotu przewodnika, niezależnie od tego co dzieje się dookoła niego (w naszym wypadku strzał z broni myśliwskiej). Na końcu pracowaliśmy na ścieżkach tropowych, których zgodnie z naszą tradycją poziom trudności indywidualnie dostosowaliśmy do poziomu psów (od 200 do 600 metrów długości).  
Spotykamy się by wymieniać doświadczenia i korzystać ze swojej wiedzy. Dajemy w ten sposób szansę naszym pupilom, by stali się aktywnymi uczestnikami naszych myśliwskich przygód. 
Tym razem było 9 psów, które reprezentowały 3 rasy myśliwskie.
Kolejne spotkanie już w czerwcu. Planujemy odwiedzić zagrodę dziczą w Wejsunach, 
a ponadto troszkę popracować nad posłuszeństwem. Termin nie został jeszcze określony ale na pewno odpowiednio wcześniej zamieścimy informację na stronie internetowej ZO PZŁ Ostrołęka. 
Ponawiamy apel: Osoby chętne do uczestnictwa w spotkaniach/warsztatach zapraszamy 
do współpracy. Przydała by się też pomoc w organizacji zajęć i ich prowadzeniu.

Osoby do kontaktu:
Maciej Durski – maciejdurski@gmail.com
Szymon Kępczyński – kepa79@o2.pl 

Można nas też znaleźć na facebooku jako: Maciej Durski albo Lara Mort . 

Darz Bór

Tekst: Szymon Kępczyński
Zdjęcia: Hanna Kępczyńska, Maciej Durski