50-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „KORMORAN” WRAZ Z NADANIEM SZTANDARU KOŁA

50-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO „KORMORAN” WRAZ Z NADANIEM SZTANDARU KOŁA W dn.3.06.2017r. w miejscowości Jawory Podmaście w Kormoranówce odbyły się obchody jubileuszowe 50-lecia Koła Łowieckiego Kormoran wraz z uroczystym nadaniem Sztandaru Koła. Uroczystości nadania sztandaru poprzedzone zostały polową mszą św. Odprawianą przez kol. myśliwego Krzysztofa Knajp.

Gościnne warsztaty w Puszczy Piskiej

W dniu 15.06.2017 r. w Puszczy Piskiej, a dokładnie na terenie zagrody dziczej w Wejsunach (Nadleśnictwo Maskulińskie) oraz OHZ w Nadleśnictwie Pisz, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla tropowców i ich przewodników, zorganizowane przez Komisję Kynologiczną działającą przy Ostrołęckiej Okręgowej Radzie Łowieckiej .

Następne warsztaty

Następne warsztaty dla psów myśliwskich odbędą się w Wejsunach (zagroda dzicza) , 15.06.2017 r. start o godzinie 10. Wcześniej należy się zgłosić : 1. Szymon Kępczyński – e-mail: kepa79@o2.pl 2. Maciej Durski – e-mail: maciejduurski@gmail.com

Konferencja „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”

    30 maja 2017 roku w Sejmie RP z inicjatywy senatora Zdzisława Pupy -przewodniczącego Komisji Środowiska, przy wsparciu prof. dr. hab. Jana Szyszki – Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz dr. Lecha Blocha – łowczego krajowego odbyła się konferencja „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Konferencja zdaniem senatora Zdzisława […]

Majowe warsztaty dla psów myśliwskich

Tym razem nasze warsztatowe spotkanie dla psów myśliwskich i ich przewodników, zorganizowane przez Komisję Kynologiczną działającą przy Ostrołęckiej Okręgowej Radzie Łowieckiej, odbyło się 30 maja 2017 roku na terenie obwodów łowieckich nr 11 i 17 dzierżawionych przez koło łowieckie Echo w Wielbarku (leśnictwo Chorzele, Nadleśnictwo Parciaki).