KOMUNIKAT Nr 2/2017

 
POLSKI  ZWIĄZEK  ŁOWIECKI
Zarząd Okręgowy w Ostrołęce

ul. Kilińskiego 45 , 07-410 Ostrołęka tel./fax 29 764 45 74 , e-mail: zo.ostroleka@pzlow.pl


                                                                                                          Ostrołęka , dnia  07.04.2017r.

L.dz.152/Os/2017

 

KOMUNIKAT Nr 2/2017
w sprawie:
1.    Zawodów Okręgowych o Puchar Prezesa OORŁ.
2.    Sprawozdawczości ŁOW – 1.

Ad.1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce informuje, że w dniu 20 maja 2017r. odbędą się Zawody Okręgowe o Puchar Prezesa OORŁ.
Serdecznie zapraszamy 3-osobowe reprezentacje macierzystych Kół Łowieckich oraz Diany.
Zgłoszenia drużyny prosimy zgłaszać telefonicznie lub e-mail – zo.ostroleka@pzlow.pl do Zarządu Okręgowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2017r.
Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim. Ocena strzelań przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi ,, Prawidłami Strzelań Myśliwskich’’ na Zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki.
Ad.2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce przypomina o sprawozdawczości łowieckiej za rok gospodarczy 2016/2017. Druk ŁOW-1 należy dostarczyć do siedziby Zarządu Okręgowego do dnia 20 kwietnia 2017r. ( druk ŁOW-1 do pobrania na stronie internetowej ostrolekapzlow.pl).
                                                                  ŁOWCZY OKRĘGOWY
                                                                                    /-/ Paweł Jenoch /-/

 

1. Regulamin