Olszewo Borki

Po raz kolejny w dniu 08.11.2015r w kościele parafialnym w Olszewie Borkach odbyła się uroczysta Msza Święta „Hubertowska”. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe z kół łowieckich Okręgu Ostrołęckiego wraz z myśliwymi i ich rodzinami, leśnicy, zaproszeni goście oraz wierni z parafii. Po mszy na terenie strzelnicy w m. Stepna Michałki odbyła się biesiada myśliwska.. Uroczystość […]

„HUBERTUS” w Kole Łowieckim „DZIK” w Wyszkowie

Od 1989r w kole organizowane jest uroczyste polowanie „Hubertowskie” poprzedzone Mszą Polową w łowisku przy kapliczce Św. Huberta. Od początku mszę odprawia proboszcz parafii z Brańszczyka ks. Paweł Stachecki. Od 1996r uroczystościom towarzyszy nieprzerwanie Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku. Podczas mszy w tym roku uroczyste ślubowanie złożyły Diany naszego koła: kol.

Komunikat nr 1

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI Zarząd Okręgowy w Ostrołęce ul. Kilińskiego 45 , 07-410 Ostrołęka tel./fax 29 764 45 74 , e-mail: zo.ostroleka@pzlow.pl konto bankowe: BGŻ O/Ostrołęka 84 2030 0045 1110 0000 0083 3860 Ostrołęka , dnia 14.02.2017r. L.dz. 53/2017/Os Koła Łowieckie – wszystkie – KOMUNIKAT Nr 1/2017 w sprawie: