LEGIONISTA W BOJU cz. 1.

 

25 marca br. na strzelnicy PZŁ w Stepnie Michałakach /gm. Olszewo Borki/ odbyło się pierwsze /z planowanych trzech/ przedsięwzięcie pod hasłem „Legionista w boju”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie na rzecz Obrony Terytorialnej Legia Nadnarwiańska. Współorganizatorzy: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, Klub Strzelectwa Sportowego „Obrońca”  z Troszyna i UM Ostrołęki. przy udziale Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego oraz Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej.


Udział w zawodach wzięli: żołnierze w służbie  czynnej i żołnierze rezerwy, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, uczniowie klas wojskowych, przedstawiciele samorządu m. Ostrołęki z Prezydentem i Przewodniczącym Rady Miasta, przedstawiciele Związku Łowieckiego oraz LOK i inni zaproszeni goście.
Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności strzeleckichi popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk mundurowych      i współpracujących w zakresie obronności, udzielanie informacji nt. różnych form służby wojskowej w tym nowotworzonej Obrony Terytorialnej.
Uczestnicy przedsięwzięcia mieli okazję sprawdzić się na torze przeszkód oraz w strzelaniu z pistoletu oraz karabinka AK.
Wszyscy chwalili znakomitą organizację i potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć. Kolejne etapy projektu „Legionista w boju” planowane są na 10 czerwca i 07 października br.