Wigilijne spotkanie myśliwych

pzl_003_Myśliwskie wigilie, celebrowane tradycyjnie w kołach łowieckich, połączone z krótkimi polowaniami, sięgają korzeniami czasów pogańskich. Łowy te mają zatem najstarszy rodowód spośród polowań, zaliczanych dziś do tradycyjnych (wigilijne, noworoczne, hubertowskie). W dniu 11 grudnia 2015r tuż przed polowaniami wigilijnymi w kołach łowieckich Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce zorganizował w Zajeździe „Hubus” kolejne, coroczne spotkanie wigilijne przedstawicieli  zarządów kół łowieckich, członków ostrołęckiej okręgowej rady łowieckiej i zarządu okręgowego, przedstawicieli pozostałych organów okręgowych i komisji problemowych, księży kapelanów oraz zaproszonych gości, w tym myśliwych współpracujących z okręgiem.

Wigilie z uwagi na swą cykliczność i stały się już łowiecką tradycją. Spotkanie otworzył i powitał gości Łowczy Okręgowy Jan Szpunar, życząc zebranym wszelkiej pomyślności, w tym wielu satysfakcji z uprawiania łowiectwa. Życzenia w imieniu Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej przekazał Prezes Edward Kłos. Krzysztof Mielnikiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej w asyście Jana Szpunara – łowczego okręgowego i Henryka Soliwody – członka Głównej Komisji Rewizyjnej wręczyli odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ: „Złom” Wiesławowi Szydlikowi (KŁ „Haszcze” w Ostrołęce – pisownia oryginalna), złoty „Medal Zasługi Łowieckiej” Jerzemu Szymaniewskiemu (KŁ „Łoś” w Ostrołęce), srebrne medale Zasługi Łowieckiej: Piotrowi Błaszczakowi (KŁ „Jedność” w Warszawie), Stanisławowi Zielińskiemu, Janowi Zarębie (KŁ „Haszcze” Ostrołęka), brązowy medal Zasługi Łowieckiej Andrzejowi Borkowskiemu z Ostrołęki. Księża Jerzy Kruszewski i Krzysztof Knajp – duszpasterze i myśliwi z parafii pw. „Wniebowzięcia NMP” w Andrzejewie podziękowali licznym sponsorom za „bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną przy organizacji obchodów hubertowskich w Andrzejewie”. Dyplomy odebrali: Krzysztof Rasiński, Kazimierz Ducki, Piotr Długołęcki, Sławomir Gałązka, Zbigniew Kempisty , Paweł Tymiński, Andrzej Skowroński. Część liturgiczną wigilii prowadzili księża Krzysztof Dylnicki – kapelan myśliwych i leśników okręgu ostrołęckiego i Krzysztof Knajp. Wieczerza wigilijna, przy udekorowanych i zastawianych postnymi potrawami stołach prowadzona była w miłej koleżeńskiej atmosferze i pozostawiła niezatarte wspomnienia. Do zobaczenia za rok.