WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KÓŁ ŁOWIECKICH

PZL_DSC_00507 maja 2016 roku o swych osiągnięciach i zamierzeniach dyskutowali członkowie Koła Łowieckiego „Bór” w Długosiodle. Walne Zgromadzenie urozmaiciła wystawa trofeów łowieckich zdobytych w minionym sezonie przez członków koła, a także wręczenie „Brązowych Medali Zasługi Łowieckiej” kolegom: Arturowi Jechnie, Rafałowi Zawadzkiemu, Henrykowi Turowskiemu i Ireneuszowi Dylowi.

Kanwą do dyskusji było szczegółowe sprawozdanie zarządu, przedstawione przez prezesa koła Mariana Sikorskiego. Treść dokumentu zwraca uwagę, poza prawidłowo prowadzoną gospodarką łowiecką, na aktywność koła w środowisku, co niewątpliwie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie. Na uwagę zasługują:

• aktywny udział myśliwych w cyklicznie organizowanym przez Gminę Długosiodło, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Wyszków „Grzybobraniu”. Wystawa, nie tylko trofeów, smaczne potrawy z dziczyzny gromadzą prze pawilonie koła licznych uczestników imprezy, w tym celebrytów z ekranów telewizyjnych i pierwszych stron gazet.

• kwesta na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” Jerzego Owsiaka, gromadząca licznych ofiarodawców przy skarbonce wystawionej w atrakcyjnie urządzonym stoisku, z grillem i kiełbaskami z rożna.

• spotkania z uczniami okolicznych szkół, podczas których myśliwi atrakcyjnie opowiadają o lesie, zwierzynie, wyjaśniają rolę myśliwych w ochronie przyrody. Szkoły obdarowane zostały planszami do nauki biologii i ekologii.

• aktywny udział myśliwych ze sztandarem koła we wszystkich lokalnych i okręgowych uroczystościach.

Od bieżącego roku, w myśl uchwały walnego zgromadzenia, zarząd przystępuje do budowy od podstaw, na własnym gruncie, domku myśliwskiego. Własna siedziba będzie świadectwem prężności koła, jego gospodarności i podniesie jego prestiż w środowisku.

W zebraniu uczestniczył Krzysztof Mielnikiewicz – członek Naczelnej Rady Łowieckiej, który poinformował zebranych o aktualnych pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie oraz wręczył z prezesem koła odznaczenia wyróżnionym myśliwym.

W kołach łowieckich rozpoczęły się coroczne Walne zgromadzenia Członków podsumowujące rok, zatwierdzające plany gospodarcze oraz budżet.

no images were found