Szkolenie Kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego

PZL_IMG_1166Kurs odbył się w dniach od 05.03.2016 do 30.04.2016r. , zajęcia odbyły się w budynku szkoleniowym na strzelnicy myśliwskiej.
W szkoleniu udział wzięło 114 kandydatów (z okręgu ostrołęckiego uczestniczyło 82 osoby , z innych okręgów 32 osoby).
W I terminie przystąpiło do egzaminu testowego , ustnego i strzeleckiego 72 uczestników .
W II terminie 10.06.2016 i 12.06.2016 uczestniczyło 21 kandydatów.
Pozostali kandydaci zaliczą egzaminy w miesiącu wrzesień .
W bieżącym roku podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania uzyskały 4-y koleżanki DIANY ; Marta Bajorek , Wioleta Szczubełek , Katarzyna Piórkowska i Aleksandra Kloczkowska.

Szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów odbyło się w dniach 08.05.2016 – 29.05.2016r.
W szkoleniu uczestniczyło 69 kolegów myśliwych.
Egzaminy pozytywnie zaliczyło 66 kolegów uzyskując tym samym uprawnienia selekcjonerskie do pozyskania wszystkich zwierząt łownych.
W bieżącym roku uprawnienia selekcjonerskie uzyskała 1 koleżanka – Marta Baranowska.