Spotkanie w szkole

pzl_002_W dniu 01.04 br. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle gościł władze okręgu ostrołęckiego PZŁ w związku z wyjazdowym posiedzeniem Okręgowej Rady Łowieckiej . Kol. Kol. E. Kłos, H. Soliwoda , P. Błaszczak, J. Zięba oraz K. Knajp – członek ZO

spotkali się z młodzieżą szkolną na którym przedstawili historię powstania PZŁ, czym jest łowiectwo i myślistwo, kulturę i tradycje myśliwskie jak ważna jest ochrona przyrody. Na zakończenie spotkania Kol. E. Kłos Prezes OORŁ przekazał książki oraz plansze edukacyjne z ochrony przyrody do biblioteki szkolnej. W I części V posiedzenie OORŁ omówiono sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Zarządu Okręgowego za rok 2015 i udzielono absolutorium ZO. W II części posiedzenia z udziałem Starostów i Komendantów Policji z terenu działania okręgu ostrołęckiego omówiono zasady współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Policji, zwalczania kłusownictwa, szacowania szkód łowieckich oraz zmian w przepisach projektu ustawy Prawo łowieckie. Spotkanie zakończył wspólny posiłek myśliwski – z pieczonym dzikiem.

DARZ BÓR