Ostrołęcka Okręgowa Rada Łowiecka

 

 

Prezes OORŁ – Edwrd Kłos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca Prezesa OORŁ                                                                                                                         Sekretarz – Marcin Budny

 Włodzimierz Ferenc

 

 

Błaszczak Piotr
Dudek Roman
Jarzębski Marek
Jutrzenka Kazimierz
Kowalski Marek
Kubeł Stanisław
Mielnikiewicz Krzysztof
Moskalik Jan
Rasiński Krzysztof
Sikorski Marian
Soliwoda Henryk
Zięba Janusz