KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena
I klasa wieku 1 poroże

2 rok życia

–       szpicaki o długości tyk do 20 cm,

–       szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm,

–       szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne

O

X

XX

2 poroże

3 rok życia

–       ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,

–       ósmaki regularne,

–       byki powyżej regularnego ósmaka,

O

X

XX

3 i 4 poroże

4 – 5 rok życia

–       wszystkie byki niekoronne,

–       wszystkie byki jednostronnie koronne,

–       wszystkie byki obustronnie koronne

O

X

XX

II klasa wieku 5–9 poroże

6–10 rok życia

–       wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne

–       byki obustronnie koronne

O

XX

III klasa wieku 10 poroże i powyżej

11 rok życia i starsze

–       wszystkie byki bez względu na formę poroża O
Ustalenia dodatkowe
  1. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
  2. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.