IX Zjazd Delegatów Okręgu Ostrołęckiego PZŁ

PZL_004W dniu 11 lipca 2015r na IX Zjeździe Delegatów Okręgu Ostrołęckiego PZŁ podsumowany został 5 letni okres kadencji władz oraz dokonany został dorobek naszej okręgowej organizacji, wybrane zostały nowe władze organów zrzeszenia.

Był to trudny okres – prace nad nowelizacją prawa łowieckiego, zmian związanych z postępowaniem dyscyplinarnym oraz sądownictwem łowieckim , działania promocyjne łowiectwo i szereg innych odpowiedzialnych zadań. Nasza ostrołęcka organizacja jest bardzo prężna. Obecnie jest nas 1519 członków PZŁ – zrzeszonych w kołach łowieckich 1245 i 274 niezrzeszonych – ludzi oddanych swojej pasji., pracy na rzecz zagospodarowania łowisk , ochrony przyrody. Działa 31 Kół macierzystych i 42 Kół niemacierzystych.
W minionym 5-pięcioleciu przypadły obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego – w ramach Jubileuszu nadany został nowy sztandar naszej organizacji- było to i jest dla nas powodem do dumy.
Łowiectwo , nasze wspólne pasje wyjątkowy obszar działania na szerokim spektrum – od racjonalnej gospodarki łowieckiej, powodowania równowagi w przyrodzie , edukacji przyrodniczej nie tylko wśród myśliwych ale przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, kultywowanie pięknej wiekowej kultury i tradycji łowieckiej.
Dziękuje za to wszystkim myśliwym.
Dzisiaj przed nami wiele bardzo ważnych zadań. Zaplanujmy najbliższe sezony tak aby zrealizować wszystkie cele , a wpłynie to na coraz lepsze postrzeganie myśliwych i łowiectwa nie tylko w naszym okręgu.
Z myśliwskim DARZ BÓR
JAN SZPUNAR
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ