„Hubertus” Makowski

PZL_HUBERTUS - 17.10.2015-052Już po raz dwunasty w dniu 17.10.2015r odbył się wspólny między kołowy „Hubertus” organizowany przez sześć kół łowieckich mających obwody w powiecie Maków Mazowiecki. Inicjatorami tych uroczystości były w 2004 roku sąsiadujące ze sobą Koła Łowieckie WKŁ Narew i KŁ Ursus dołączyły do nich Koła Łowieckie Ponowa, Orzyc, TUR i Muflon. Co roku gospodarzem uroczystości jest inne koło.
W tym roku odpowiedzialnym za organizację było Koło „Ponowa” Chrzanowo,
oczywiście przy pomocy jak co roku zaprzyjaźnionych kół.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w malowniczo położonym wśród starych 300-400 letnich dębów w środku lasu kościółku w Świętej Rozalii przy dźwiękach sygnalistów zespołu ACTEON. Po zakończeniu mszy wszyscy uczestnicy przejechali do siedliska KŁ „Ursus” w Strachocinie Starym gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej zmarłego 5 stycznia br. Prezesa KŁ „Ursus” Kol. Krzysztofa Milczarka, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez ostatnie 17 lat i był jednym z inicjatorów naszych spotkań „Hubertowskich”. Po przecięciu wstęgi przez małżonkę zmarłego Stanisławę Milczarek delegacje Kół złożyły kwiaty. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy udali się do urokliwie położonego w ramionach rzeki Orzyc „Bobrowego Dworu” w miejscowości Smrock gdzie w sali biesiadnej odbył się dalszy ciąg uroczystości, w których brali udział zaproszeni goście mi: Starosta Powiatu Maków Mazowiecki – Zbigniew Deptuła, Prezes Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Edward Kłos, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce kol. Jan Szpunar, zaprzyjaźnieni rolnicy, oraz myśliwi z małżonkami i sympatycy łowiectwa. W trakcie uroczystości, które prowadził Prezes KŁ „Ponowa” Włodzimierz Chrzanowski zostali odznaczeni Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej Prezes WKŁ „Narew” kol. Ireneusz Woliński, oraz Podłowczy KŁ „Ursus” członek OORŁ kol. Włodzimierz Ferenc. Biesiada we wspaniałej przyjacielskiej atmosferze trwała do białego rana a do tańca przygrywał zespół ECHO z Makowa Mazowieckiego.
Do zobaczenia za rok.
Darz Bór.